Ngày 16/9, cả nước ghi nhận 10.489 ca mới, riêng TPHCM 5.735 ca

Ngày 16/9, cả nước ghi nhận 10.489 ca mới, riêng TPHCM 5.735 ca
Đây là một trong nhiều gợi ý hữu ích giúp bạn tìm thấy ngay cửa hiệu gần nhất của thương hiệu yêu thích trên ứng dụng gannha.com