This is a brand

MINISTOP

Tươi ngon - Tiện lợi - Độc đáo

Chuỗi cửa hàng tiện lợi - thành viên của tập đoàn AEON

default_image
MINISTOP Vietnam - Chuỗi cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản thành viên của tập đoàn AEON. Hoạt động 24/7 không ngày nghỉ (kể cả Lễ Tết). MINISTOP nêu cao sứ mệnh về xây dựng xã hội tràn ngập nụ cười bằng sự tươi ngon, tiện lợi và độc đáo.