This is a brand

Marukame UDON

Thương hiệu mì UDON số 1 Nhật Bản

Nhiệm vụ: - Tư vấn, giới thiệu món và gọi món và chế biến món ăn nhanh chóng cho khách hàng - Tuân thủ các tiêu chuẩn về dịch vụ bán hàng và chế biến món ăn đồng nhất ở các cửa hàng - Đảm bảo khu vực bên trong và phía trước cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng. - Tuân thủ nội qui lao động và các qui trình điều hành cửa hàng - Hoàn thành nhiệm vụ khác được giao phó

Nhân Viên Nhà Hàng
Xem chi tiết công việc và ứng tuyển tại cửa hiệu gần nhất trên ứng dụng gannha.com