This is a brand

Family Mart

Welcome to the Family

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng - Tư vấn sản phẩm/ dịch vụ phù hợp - Hướng dẫn và chăm sóc khách hàng - Cập nhật thông tin, trưng bày và kiểm đếm sản phẩm - Các công việc hỗ trợ khác theo nhu cầu.

Nhân viên Bán hàng FamilyMart
Xem chi tiết công việc và ứng tuyển tại cửa hiệu gần nhất trên ứng dụng gannha.com