This is a brand

MetroMart

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng - Tư vấn sản phẩm/ dịch vụ phù hợp - Hướng dẫn và chăm sóc khách hàng - Cập nhật thông tin, trưng bày và kiểm đếm sản phẩm - Các công việc hỗ trợ khác theo nhu cầu.

Nhân viên cửa hàng Metromart
Xem chi tiết công việc và ứng tuyển tại cửa hiệu gần nhất trên ứng dụng gannha.com