This is a brand

Fahasa

Mang Tri Thức, Văn Hóa Đọc Đến Mọi Nhà!

Hệ thống nhà sách chuyên nghiệp trên toàn quốc

default_image
Mạng lưới phát hành của Công ty FAHASA rộng khắp trên toàn quốc, gồm 5 Trung tâm sách, 1 Xí nghiệp in và với gần 80 nhà sách trải dọc khắp cả nước cung cấp đầy đủ các loại sách, văn phòng phẩm phù hợp có mọi lứa tuổi từ thiếu nhi đến người lớn.