This is a brand

Bách hóa XANH

Mua nhanh - Mua rẻ

- Cân hàng đầu vào buổi sáng từ NCC và Kho TT - Nhập thịt , cá vào hệ thống bằng tool nhập - Kiểm đếm, so sánh hàng nhận với hóa đơn nhà CC/ kho trung tâm -> Nhập po (đơn hàng) vào hệ thống - kiểm kê kiểm date theo hệ thống yêu cầu và phân công Am/CM - Trưng hàng hàng đã nhận theo layout - Tool trưng bày và triển khai của công ty - Sắp xếp hàng hóa theo layout kho công ty quy định - Các công việc bảo quản, sơ chế hàng hóa - Làm cá, thịt, sơ chế các sp theo yêu cầu KH và quy định cty - Hủy hàng theo...

Nhân viên Kho Bách Hóa Xanh
Xem chi tiết công việc và ứng tuyển tại cửa hiệu gần nhất trên ứng dụng gannha.com