This is a brand

GS25

Friendly - Fresh - Fun

- Phục vụ và tư vấn khách hàng mua sắm tại cửa hàng. - Sắp xếp hàng hóa trong cửa hàng, giữ gìn cửa hàng đúng tiêu chuẩn của công ty. - Công việc khác được phân công theo sự sắp xếp của cửa hàng trưởng. - Ca xoay 8 giờ, 6 ca/tuần: Ca 1: 06h00 - 14h00 Ca 2: 14h00 - 22h00 Ca 3: 22h00 - 06h00 - Lương lên đến 6.000.000 (5.000.000 + phụ cấp ca đêm + 300.000 chuyên cần + thưởng lễ, tết).

Nhân viên Bán hàng GS25
Xem chi tiết công việc và ứng tuyển tại cửa hiệu gần nhất trên ứng dụng gannha.com