This is a brand

Co.op Food

An toàn - Tiện lợi - Tươi ngon

- Trưng bày & quản lý hàng hóa, quầy kệ, dán tem, điều chỉnh bảng giá khi có thông báo - Giới thiệu, tư vấn khách hàng - Chuẩn bị tiền lẻ cho ca làm việc, kê nộp tiền cho ban điều hành - Tính tiền, kiểm tra, bao gói hàng hóa

Nhân viên Bán hàng Thu ngân - CO.OP FOOD
Xem chi tiết công việc và ứng tuyển tại cửa hiệu gần nhất trên ứng dụng gannha.com